Nvo Bona Fide Pljevlja

Bona Fide ~ Pljevlja

Ženska NVO čija misija je otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja, saradnju sa institucijama, promocija i zaštita ženskih prava. U okviru Centra funkcioniše SOS linija za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja kao i Servis podrške žrtvama – Prihvatilište za žene i djecu […]