Nvo Bona Fide Pljevlja

Bona Fide ~ Pljevlja

Ženska NVO čija misija je otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja, saradnju sa institucijama, promocija i zaštita ženskih prava. U okviru Centra funkcioniše SOS linija za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja kao i Servis podrške žrtvama – Prihvatilište za žene i djecu […]

Centar Za Seoski Razvoj ~ Petnjica Proizvodi 02

Centar za seoski razvoj ~ Petnjica

Osnovna misija “Centra” je afirmacija i razvoj Petnjičkog kraja kroz realizovanje projekata i manifestacija koji će Bihurski kraj učiniti vidljivijom turističkom destinacijom. Jedan od ciljeva “Centra” je i očuvanje tradicije, kulture i običaja Bihorskog kraja. Našu ponudu čine ručno izrađeni predmeti koji imaju upotrebnu vrijednost, tradicionalno tkani ćilimi, unikatni nakit, kao i suveniri sa etno […]

Centar Za Zenska Prava – Podgorica 4

(CŽP) Centar za ženska prava ~ Podgorica

NVU “Centar za ženska prava” (CŽP) osnovano je 2012. godine. Nastalo je na osnovu dugogodišnjeg iskustva osnivačica u pružanju podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja i drugih oblika kršenja ženskih ljudskih prava. Ciljevi organizacije sprovode se kroz tri programa: Program javnog zastupanja, Program podrške za žene žrtve nasilja, Program za umjetnost i kulturu u okviru kojeg […]

Udruzenje Dora Podgorica

Dora ~ Podgorica

Radionica Dora osnovana je 2013. godine u okviru projekta podrške za integraciju Roma, Aškalija, Egipćana i drugih. Radionica, u okviru koje se organizuje obuka za izradu nakita i rukotvorina je mjesto za slobodno i besplatno prenošenje znanja i vještina osobama koje usljed porijekla, godina starosti, pola ili nedostatka radnog iskustva, pripadaju marginalizovanim grupama. Učestvujući u […]

PRUŽITE NAM ŠANSU ~ Podgorica

Pružite nam šansu ~ Podgorica

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju osnovano je 2008. godine, sa ciljem da okupi roditelje koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju (tjelesnim i intelektualnim), građane, humaniste, donatore, sponzore i stručnjake koji žele da pomognu u akciji njihove socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu. Naša misija je da osobe sa […]

Sos Niksic 5

SOS – Nikšić

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić Lokalna, autonomna, nevladina organizacija osnovana u februaru 1998. Sa ciljem povećanja ravnopravnosti polova i unaprjeđenja ljudskih prava žena. Organizacija nastoji da bude snažan instrument u rukama žena za ekonomsko, socijalno i političko osnaživanje. “SOS telefon” organizuje rad reciklažne radionice. U radionici su radno angažovane žene […]

Status Niksic Usluge I Proizvodi 9

Status ~ Nikšić

Frizerski salon “Status”- Nikšić 2016. godine u sklopu Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju – Nikšić otvoren je prvi frizerski salon koji posluje na principu socijanog preduzeća „Status“. Zaposleni su profesionalni frizeri i frizeri sa invaliditetom. Svrha ove ideje je da se pokaže, ne samo osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, već i […]

Udruzenje Paraplegicara Bijelo Polje

Zlatne ruke ~ Bijelo Polje

Osnovana 2014. godine, zaštitna radionica “Zlatne ruke” funkcioniše u okviru “Udruženja paraplegičara – Bijelo Polje i Mojkovac“. Motiv za osnivanje Zaštitne radionice jeste povećanje zapošljivosti i osposobljenosti lica sa invaliditetom kroz profesionalnu integraciju i socijalnu inkluziju do kvalifikacija koje daju ravnopravne mogućnosti na tržištu rada. Radionica udruženja izrađuje široku lepezu proizvoda, namijenjenih hotelijerstvu i ugostiteljstvu, […]

Zracak Nade Pljevlja

Zračak Nade ~ Pljevlja

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Zračak Nade” osnovano 2002. godine, sa namjerom da djeca i omladina sa smetnjama u razvoju, kao i osobe sa invaliditetom, imaju jednake mogućnosti i puno učešće u razvoju društva, kao i obezbjeđivanje servisa podrške na polju obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i volonterizma. Udruženje već nekoliko godina […]