Dobrodošli na PROIZVODISE 

Animacija Socijalno Preduzetnistvo Crnvo

Sa željom da koncept socijalne ekonomije približimo što širem krugu zainteresovanih u Crnoj Gori, sajt PROIZVODISE (Proizvodi socijalne ekonomije) promoviše uspješne primjere postojećih socijalnih preduzeća u Crnoj Gori i njihove proizvode.   Želimo da podstaknemo preduzetničke inicijative i istovremeno ukažemo na značaj ove forme poslovanja za rješavanje nekih od problema sa kojima se naše društvo suočava i to na način prilagođen lokalnoj zajednici. Evropska komisija je usvajanjem Strazburške deklaracije u januaru 2014. godine prepoznala socijalno preduzetništvo kao Biznis model 21. vijeka koji odgovara na finansijske, društvene, kulturne i ekološke potrebe zajednice.

SP EKO SUVENIRI “Srce” ~ Mojkovac

Izrada suvenira i košnica za pčele od drveta Adresa: Štitarice bb, Mojkovac Kontakt osoba: Rakočević Dušan – Duško

Čitaj dalje ...
Izrada suvenira i košnica za pčele od drvetaSP EKO SUVENIRI "Srce" ~ Mojkovac klikni za više detalja...
Nvo Bona Fide Pljevlja klikni za više detalja...

Bona Fide ~ Pljevlja

Ženska NVO čija misija je otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja, saradnju sa institucijama, promocija i zaštita ženskih prava. U okviru Centra funkcioniše SOS linija za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja kao i Servis podrške žrtvama – Prihvatilište za žene i djecu […]

Čitaj dalje ...

Centar za seoski razvoj ~ Petnjica

Osnovna misija “Centra” je afirmacija i razvoj Petnjičkog kraja kroz realizovanje projekata i manifestacija koji će Bihurski kraj učiniti vidljivijom turističkom destinacijom. Jedan od ciljeva “Centra” je i očuvanje tradicije, kulture i običaja Bihorskog kraja. Našu ponudu čine ručno izrađeni predmeti koji imaju upotrebnu vrijednost, tradicionalno tkani ćilimi, unikatni nakit, kao i suveniri sa etno […]

Čitaj dalje ...
Centar Za Seoski Razvoj ~ Petnjica Proizvodi 02 klikni za više detalja...
Centar Za Zenska Prava – Podgorica 4 klikni za više detalja...

(CŽP) Centar za ženska prava ~ Podgorica

NVU “Centar za ženska prava” (CŽP) osnovano je 2012. godine. Nastalo je na osnovu dugogodišnjeg iskustva osnivačica u pružanju podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja i drugih oblika kršenja ženskih ljudskih prava. Ciljevi organizacije sprovode se kroz tri programa: Program javnog zastupanja, Program podrške za žene žrtve nasilja, Program za umjetnost i kulturu u okviru kojeg […]

Čitaj dalje ...

Dora ~ Podgorica

Radionica Dora osnovana je 2013. godine u okviru projekta podrške za integraciju Roma, Aškalija, Egipćana i drugih. Radionica, u okviru koje se organizuje obuka za izradu nakita i rukotvorina je mjesto za slobodno i besplatno prenošenje znanja i vještina osobama koje usljed porijekla, godina starosti, pola ili nedostatka radnog iskustva, pripadaju marginalizovanim grupama. Učestvujući u […]

Čitaj dalje ...
Udruzenje Dora Podgorica klikni za više detalja...
PRUŽITE NAM ŠANSU ~ Podgorica klikni za više detalja...

Pružite nam šansu ~ Podgorica

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju osnovano je 2008. godine, sa ciljem da okupi roditelje koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju (tjelesnim i intelektualnim), građane, humaniste, donatore, sponzore i stručnjake koji žele da pomognu u akciji njihove socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu. Naša misija je da osobe sa […]

Čitaj dalje ...

SOS – Nikšić

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić Lokalna, autonomna, nevladina organizacija osnovana u februaru 1998. Sa ciljem povećanja ravnopravnosti polova i unaprjeđenja ljudskih prava žena. Organizacija nastoji da bude snažan instrument u rukama žena za ekonomsko, socijalno i političko osnaživanje. “SOS telefon” organizuje rad reciklažne radionice. U radionici su radno angažovane žene […]

Čitaj dalje ...
Sos Niksic 5 klikni za više detalja...
Status Niksic Usluge I Proizvodi 9 klikni za više detalja...

Status ~ Nikšić

Frizerski salon “Status”- Nikšić 2016. godine u sklopu Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju – Nikšić otvoren je prvi frizerski salon koji posluje na principu socijanog preduzeća „Status“. Zaposleni su profesionalni frizeri i frizeri sa invaliditetom. Svrha ove ideje je da se pokaže, ne samo osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, već i […]

Čitaj dalje ...

Zlatne ruke ~ Bijelo Polje

Osnovana 2014. godine, zaštitna radionica “Zlatne ruke” funkcioniše u okviru “Udruženja paraplegičara – Bijelo Polje i Mojkovac“. Motiv za osnivanje Zaštitne radionice jeste povećanje zapošljivosti i osposobljenosti lica sa invaliditetom kroz profesionalnu integraciju i socijalnu inkluziju do kvalifikacija koje daju ravnopravne mogućnosti na tržištu rada. Radionica udruženja izrađuje široku lepezu proizvoda, namijenjenih hotelijerstvu i ugostiteljstvu, […]

Čitaj dalje ...
Udruzenje Paraplegicara Bijelo Polje klikni za više detalja...
Zracak Nade Pljevlja klikni za više detalja...

Zračak Nade ~ Pljevlja

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Zračak Nade” osnovano 2002. godine, sa namjerom da djeca i omladina sa smetnjama u razvoju, kao i osobe sa invaliditetom, imaju jednake mogućnosti i puno učešće u razvoju društva, kao i obezbjeđivanje servisa podrške na polju obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i volonterizma. Udruženje već nekoliko godina […]

Čitaj dalje ...
Izradu ove platforme omogućila Američka ambasada u Crnoj Gori kroz projekat Empowerment of women social enterprises established by NGOs

US-Embassy-montenegro