Socijalno Preduzetništvo

Klikni Play!

Da li čovjek ovog doba u eri liberalnog kapitalizma ima kapaciteta da lični interes  izjednači sa interesom zajednice, i da takvim djelovanjem pronadje smisao koji ga ostvaruje, ispunjava i ujedno egzistencijalno zbrinjava. Kako uz uspješno poslovanje ostvariti ravnotežu ekonomskih, društvenih i ekoloških ciljeva.

Koji je mogući motiv za takovo djelovanje?

Ima li takvo djelovanje svoj naziv?

Ima, SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO – biznis model 21. vijeka

Socijalno preduzetništvo je inovativan način poslovanja koje ima za cilj rješavanje različitih ekonomskih, obrazovnih, zdravstvenih i ekoloških problema u zajednici.
Kao i svako drugo preduzetnišvno, Socijalno preduzetništvo – svoj proizvod ili uslugu plasira na tržište i ostvaruje profit, ali ono po čemu se razlikuje je način na koji taj profit koristi. Ostvareni profit ne služi za uvećanje imovine vlasnika već se reinvestira u razvoj kapaciteta samog preduzeća ili javni interes.
Socijalni preduzetnici prepoznaju društvene probleme i pronalaze inovativne načine za ostvarivanje pozitivnih promjena kao što su:
otvaranje novih radnih mjesta, zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla, obrazovanje, zadovoljavanje zdravstvenih i kulturnih potreba, javnih usluga, očuvanje životne sredine.
Socijalno preduzetništvo kao poslovni model može biti dobar način u ostvarivanju stabilnog izvora finansiranja nevladinih organizacija koje žele manju zavisnost od donatora i dugoročnu održivost svojih programa.
U svijetu posluje veliki broj socijalnih preduzeća, pa tako na nivou Evropske unije socijalna preduzeća čine 10% od ukupnog broja preduzeća u kojima radi 6% od ukupnog broja zapošljenih.
Vjerovatno je zato Evropska komisija ovaj model poslovanja prepoznala kao Biznis model 21. vijeka.
Izazov je postizanje nečeg višeg od samog profita, pridružite se ili potražite proizvode i usluge Socijalnih preduzeća u Crnoj Gori na www.proizvodise.me