PRUŽITE NAM ŠANSU ~ Podgorica

Pružite nam šansu ~ Podgorica

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju osnovano je 2008. godine, sa ciljem da okupi roditelje koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju (tjelesnim i intelektualnim), građane, humaniste, donatore, sponzore i stručnjake koji žele da pomognu u akciji njihove socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu. Naša misija je da osobe sa […]