PRUŽITE NAM ŠANSU ~ Podgorica

Pružite nam šansu ~ Podgorica

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju osnovano je 2008. godine, sa ciljem da okupi roditelje koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju (tjelesnim i intelektualnim), građane, humaniste, donatore, sponzore i stručnjake koji žele da pomognu u akciji njihove socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu. Naša misija je da osobe sa […]

Udruzenje Paraplegicara Bijelo Polje

Zlatne ruke ~ Bijelo Polje

Osnovana 2014. godine, zaštitna radionica “Zlatne ruke” funkcioniše u okviru “Udruženja paraplegičara – Bijelo Polje i Mojkovac“. Motiv za osnivanje Zaštitne radionice jeste povećanje zapošljivosti i osposobljenosti lica sa invaliditetom kroz profesionalnu integraciju i socijalnu inkluziju do kvalifikacija koje daju ravnopravne mogućnosti na tržištu rada. Radionica udruženja izrađuje široku lepezu proizvoda, namijenjenih hotelijerstvu i ugostiteljstvu, […]

Zracak Nade Pljevlja

Zračak Nade ~ Pljevlja

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Zračak Nade” osnovano 2002. godine, sa namjerom da djeca i omladina sa smetnjama u razvoju, kao i osobe sa invaliditetom, imaju jednake mogućnosti i puno učešće u razvoju društva, kao i obezbjeđivanje servisa podrške na polju obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i volonterizma. Udruženje već nekoliko godina […]