Status Niksic Usluge I Proizvodi 9

Status ~ Nikšić

Frizerski salon “Status”- Nikšić 2016. godine u sklopu Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju – Nikšić otvoren je prvi frizerski salon koji posluje na principu socijanog preduzeća „Status“. Zaposleni su profesionalni frizeri i frizeri sa invaliditetom. Svrha ove ideje je da se pokaže, ne samo osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, već i […]