Centar Za Zenska Prava – Podgorica 4

(CŽP) Centar za ženska prava ~ Podgorica

NVU “Centar za ženska prava” (CŽP) osnovano je 2012. godine. Nastalo je na osnovu dugogodišnjeg iskustva osnivačica u pružanju podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja i drugih oblika kršenja ženskih ljudskih prava. Ciljevi organizacije sprovode se kroz tri programa: Program javnog zastupanja, Program podrške za žene žrtve nasilja, Program za umjetnost i kulturu u okviru kojeg […]