Centar Za Seoski Razvoj ~ Petnjica Proizvodi 02

Centar za seoski razvoj ~ Petnjica

Osnovna misija “Centra” je afirmacija i razvoj Petnjičkog kraja kroz realizovanje projekata i manifestacija koji će Bihurski kraj učiniti vidljivijom turističkom destinacijom. Jedan od ciljeva “Centra” je i očuvanje tradicije, kulture i običaja Bihorskog kraja. Našu ponudu čine ručno izrađeni predmeti koji imaju upotrebnu vrijednost, tradicionalno tkani ćilimi, unikatni nakit, kao i suveniri sa etno […]

Udruzenje Dora Podgorica

Dora ~ Podgorica

Radionica Dora osnovana je 2013. godine u okviru projekta podrške za integraciju Roma, Aškalija, Egipćana i drugih. Radionica, u okviru koje se organizuje obuka za izradu nakita i rukotvorina je mjesto za slobodno i besplatno prenošenje znanja i vještina osobama koje usljed porijekla, godina starosti, pola ili nedostatka radnog iskustva, pripadaju marginalizovanim grupama. Učestvujući u […]