Sos Niksic 5

SOS – Nikšić

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić

Lokalna, autonomna, nevladina organizacija osnovana u februaru 1998. Sa ciljem povećanja ravnopravnosti polova i unaprjeđenja ljudskih prava žena. Organizacija nastoji da bude snažan instrument u rukama žena za ekonomsko, socijalno i političko osnaživanje.

“SOS telefon” organizuje rad reciklažne radionice. U radionici su radno angažovane žene koje pripadaju višestruko ugroženim grupama: žene žrtve nasilja, žene pripadnice manjinskih grupa, raseljena lica. Glavni cilj projekta je doprinos stvaranju uslova za zapošljavanje ranjivih grupa kroz povećanje njihove konkuretnosti uspostavljanjem sistema prikupljanja, prerade i distribucije recikliranog tekstila. Naši proizvodi su od kvalitetnih recikliranih materijala, Tašne, Torbe, Novčanici, Kućni aksesoar i Odjeća za ljubimce.

Proizvodi/usluge:

Klikni na sliku za uvećan prikaz!

Logo Sos Niksic

Kontakt info:

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja ~ Nikšić

Klikni na broj i pozovi odmah:

81400 Nikšić, Montenegro