O Sajtu

Ovdje ide opis ko je realizator porojekta ovog sajta, svrha sajta.

Ime donatora (njegov link i logo) koji je omogicio realizaciju ovog projekta i par rjeci zahvalnosti.