Zracak Nade Pljevlja

Zračak Nade ~ Pljevlja

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Zračak Nade” osnovano 2002. godine, sa namjerom da djeca i omladina sa smetnjama u razvoju, kao i osobe sa invaliditetom, imaju jednake mogućnosti i puno učešće u razvoju društva, kao i obezbjeđivanje servisa podrške na polju obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i volonterizma. Udruženje već nekoliko godina […]