Sos Niksic 5

SOS – Nikšić

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić Lokalna, autonomna, nevladina organizacija osnovana u februaru 1998. Sa ciljem povećanja ravnopravnosti polova i unaprjeđenja ljudskih prava žena. Organizacija nastoji da bude snažan instrument u rukama žena za ekonomsko, socijalno i političko osnaživanje. “SOS telefon” organizuje rad reciklažne radionice. U radionici su radno angažovane žene […]